نمايش آگهي ها

This album doesn't contain any items

آگهي ويژه

آپارتمان مدرن

پيش فروش
55000 تومان
نمايش جزئيات

مجموعه ها
ejare
تبریز
25 میلیون رهن و 100 هزار تومان اجاره تومان
توضیحات70 متر جنب برج تجارت جهانی
ejare
تبریز
6 میلیون رهن و 650 هزار تومان اجاره تومان
توضیحات110 متر روبروب دانشگاه پیام نور
ejare
تبریز
5 میلیون رهن و 600 هزار تومان اجاره تومان
توضیحات70 متر ریز زمین دانشجویی
ejare
تبریز
5 میلیون رهن و 650 هزار تومان اجاره تومان
توضیحات80 متر زیر زمین تمیز دانشجویی
ejare
تبریز
5 میلیون رهن و 500 هزار تومان اجاره تومان
توضیحات100 متر زیر زمین تر و تمیز دانشجویی
ejare
تبریز
4 میلیون رهن و 400 هزار تومان اجاره تومان
توضیحات50 متر مرزداران
70 متر پروین اعتصامی
110 متر روبروی دانشگاه پیام نور
70 متر ولیعصر جنوبی دانشجویی
50 متر دانشجویی خیابان امام
80 متر زیر زمین دانشجویی
100 متر زیر زمین دانشجویی
50  متر دربستی خ طالقانی
50 متر مرزداران میدان بهارستان
70 متر پروین اعتصامی 70 متر پروین اعتصامی
110 متر روبروی دانشگاه پیام نور 110 متر روبروی دانشگاه پیام نور
70 متر ولیعصر جنوبی دانشجویی 70 متر ولیعصر جنوبی دانشجویی
50 متر دانشجویی خیابان امام 50 متر دانشجویی خیابان امام
80 متر زیر زمین دانشجویی 80 متر زیر زمین دانشجویی
100 متر زیر زمین دانشجویی 100 متر زیر زمین دانشجویی
50  متر دربستی خ طالقانی 50 متر دربستی خ طالقانی
50 متر مرزداران میدان بهارستان 50 متر مرزداران میدان بهارستان